سنگ درخشان با قطعات آینه

  • سنگ مصنوعی بیگ اسلبس برای میز کار آشپزخانه سنگ کوارتز HF-PQ1419 1200

    سنگ مصنوعی بیگ اسلبس برای میز کار آشپزخانه سنگ کوارتز HF-PQ1419 1200

    این سنگ کوارتز درخشان سنتی است و در میز آشپزخانه ما بسیار استفاده می شود.این سری سنگ کوارتز رقابتی است و مردم نیز آن را بسیار دوست دارند. ما رنگ های سنگ کوارتز غنی مانند سنگ کوارتز سفید خالص، سنگ کوارتز خاکستری، سنگ کوارتز بژ و غیره داریم. به طور کلی ما صفحات سنگ کوارتز 15 میلی متر، 18 میلی متر، 20 میلی متر و 30 میلی متر را عرضه می کنیم.

    ما همچنین می توانیم دال سنگ کوارتز OEM، اسلب سنگ کوارتز ODM را انجام دهیم.و به گرمی برای هر پرس و جو خوش آمدید.